Caric14_S.jpg

Đường ray cao tốc KDL Suối Tiên

Chế tạo và lắp đặt hệ thống tạo đường ray cao tốc Du lịch Suối Tiên

Caric23_S.jpg

Sản phẩm Thủy công

Sản phẩm Thủy công (thủy điện) A-Vương, Plei -Krông, Buôn Kuốp, Bắc Bình

Caric11_S.jpg

Khung nhà xưởng ADIDAS

Chế tạo và lắp dựng 18 bộ khung nhà xưởng ADIDAS

Caric13_S.jpg

Bồn chứa nhà máy dầu Tường An

Gia công bồn chứa cho nhà máy dầu Tường An

Caric12_s.jpg

Kho Zamil

Chế tạo và lắp khung dựng kho Zamil tại xưởng CARIC