Công nghệ và thiết bị

Máy tiện dài 8m

Gia công trục Rulô máy ép mía trên máy tiện dài 8m icon_content.gif

Máy hàn bán tự động

Hàn các ngăn lạnh bồn lên men bia bằng máy  hàn bán tự động icon_content.gif

Hỗ trợ trực tuyến :
Sà lan tự vận hành 800 tấn
Sà lan tự vận hành 800 tấn


Chế tạo mới sà lan tự hành 800 tấn