Công nghệ và thiết bị

Máy tiện dài 8m

Gia công trục Rulô máy ép mía trên máy tiện dài 8m icon_content.gif

Máy hàn bán tự động

Hàn các ngăn lạnh bồn lên men bia bằng máy  hàn bán tự động icon_content.gif

Hỗ trợ trực tuyến :
Nhà máy bia Việt Nam – Heineken
Nhà máy bia Việt Nam – Heineken


Chế tạo và lắp đặt các bồn lên men bia 300.000 lít cho nhà máy bia Việt Nam – Heineken