Công nghệ và thiết bị

Máy tiện dài 8m

Gia công trục Rulô máy ép mía trên máy tiện dài 8m icon_content.gif

Máy hàn bán tự động

Hàn các ngăn lạnh bồn lên men bia bằng máy  hàn bán tự động icon_content.gif

Hỗ trợ trực tuyến :
Chế tạo bồn lên men bia
Chế tạo bồn lên men bia


Chế tạo bồn lên men bia từ 10.000 lít – 500.000 lít cho các nhà máy bia Đà Nẵng, Nghệ An, ...