Công nghệ và thiết bị

Máy tiện dài 8m

Gia công trục Rulô máy ép mía trên máy tiện dài 8m icon_content.gif

Máy hàn bán tự động

Hàn các ngăn lạnh bồn lên men bia bằng máy  hàn bán tự động icon_content.gif

Hỗ trợ trực tuyến :
Máy sấy đĩa 2000 x 7000 mm
Máy sấy đĩa 2000 x 7000 mmChế tạo và lắp đặt máy sấy đĩa 2000 x 7000 mm