Công nghệ và thiết bị

Máy tiện dài 8m

Gia công trục Rulô máy ép mía trên máy tiện dài 8m icon_content.gif

Máy hàn bán tự động

Hàn các ngăn lạnh bồn lên men bia bằng máy  hàn bán tự động icon_content.gif

Hỗ trợ trực tuyến :
HT bồn lên men bia NM bia Đà Nẵng
HT bồn lên men bia NM bia Đà Nẵng
Chế tạo và lắp dựng hệ thống bồn lên men bia cho nhà máy bia Đà Nẵng