Máy tiện dài 8m
Rulo_S.jpg Gia công trục Rulô máy ép mía trên máy tiện dài 8m icon_content.gif
Máy hàn bán tự động
Caric22_S.jpg Hàn các ngăn lạnh bồn lên men bia bằng máy  hàn bán tự động icon_content.gif