Bản in
HT bồn lên men bia NM bia Đà Nẵng
Chế tạo và lắp dựng hệ thống bồn lên men bia cho nhà máy bia Đà Nẵng